Γενική αποποίηση ευθυνών

Η VooTours καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τυχόν πληροφορίες ή τιμές που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία έκδοσης. Αλλαγές στις συνθήκες ή τις συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να προκύψουν μετά την ημερομηνία έκδοσης που ενδέχεται να κάνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο να μην είναι πλέον ακριβείς ή να μην αντικατοπτρίζουν πλέον την τρέχουσα θέση. Η VooTours αποποιείται ρητά οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση σε σχέση με την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα ή την επάρκεια οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του ιστότοπου. Όλες οι προσφορές, οι τιμές και οι όροι πώλησης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Η VooTours δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε απώλειες εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η χρεωστική / πιστωτική κάρτα, η διεύθυνση χρέωσης ή / και ο αριθμός επαλήθευσης της πιστωτικής κάρτας δεν μπορούν να επαληθευτούν έγκαιρα, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιμές ή άλλες χρεώσεις που μπορεί να συμβεί κατά τη διαδικασία επαλήθευσης ή χρέωσης.

Η VooTours δεν θα είναι υπεύθυνη για την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης εάν εμείς (η εταιρεία) ή αναγκαστείτε να ακυρώσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να αλλάξετε την κράτησή σας ως αποτέλεσμα καταστάσεων εκτός του ελέγχου μας, τις οποίες εμείς ή οι προμηθευτές μας δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ή να αποφύγουμε ακόμη και με όλη τη δέουσα προσοχή. Για παράδειγμα, πόλεμος ή απειλή πολέμου, εμφύλιες συγκρούσεις, βιομηχανικές διαμάχες, φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Η VooTours LLC, για την παροχή διαφόρων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενεργεί αποκλειστικά υπό την ιδιότητά της ως πράκτορας ταξιδιωτικών πρακτορείων. Η VooTours LLC δεν εγγυάται ή διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται από οποιονδήποτε προμηθευτή, ούτε η VooTours LLC εγγυάται ή διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες που παραγγέλλονται μέσω αυτής δεν θα τροποποιηθούν ή θα τροποποιηθούν από προμηθευτή. Η VooTours LLC δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, στην αλλαγή τιμής, χρονοδιαγράμματος, εξοπλισμού, καταλύματος ή ανάθεσης καθηκόντων για οποιαδήποτε υπηρεσία που προκύπτει μετά την πληρωμή για την υπηρεσία αυτή. Η VooTours LLC αποποιείται κάθε ευθύνη για σφάλματα ή προκατάληψη σε κρατήσεις, ναύλους ή άλλες πληροφορίες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Σύνδεσμοι προς τους ιστότοπους τρίτου μέρους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς τοποθεσίες Web που διαχειρίζονται άλλα μέρη εκτός του Omeir.com. Τέτοιοι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Το Omeir.com δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη συνδέσμων από το Omeir.com σε τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται καμία έγκριση του υλικού σε αυτούς τους ιστότοπους ή οποιαδήποτε σχέση με τους χειριστές τους. Το Omeir.com δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα συναλλαγών από μέρους σας με οποιονδήποτε τρίτο ιστότοπο ή χειριστή αυτού του ιστότοπου. Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο Διαδικτύου που συνδέεται με τον Ιστότοπο γίνεται με δική του ευθύνη του χρήστη.

Δεν υπάρχει παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, εγγυάστε στο Omeir.com ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την τοποθεσία Web για σκοπούς που είναι παράνομοι ή απαγορεύονται από αυτούς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτού του ιστότοπου για τα ακόλουθα:

Ενέργειες που επιβάλλουν αδικαιολόγητα μεγάλο φορτίο στην υποδομή του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του «SPAM» ή άλλων τεχνικών μαζικής αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μεταφορτώστε, δημοσιεύστε, στείλτε email ή με άλλο τρόπο μεταφέρετε πληροφορίες που δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης βάσει οποιουδήποτε νόμου ή συμβατική σχέση. Παραβίαση τυχόν ισχύοντος τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε κανονισμών με ισχύ νόμου.